ὀμνύῃ

ὀμνύῃ
ὄμνυμι
swear
pres subj mp 2nd sg
ὄμνυμι
swear
pres subj act 3rd sg
ὄμνυμι
swear
pres subj mp 2nd sg
ὄμνυμι
swear
pres ind mp 2nd sg
ὄμνυμι
swear
pres subj act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”